Yeni memur yasası 2013

Yeni devlet memurları / memur kanunu ve kanun tasarısı 2013 hakkında bilgiler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memurları sevindirecek 3 af paketi hazırladı. Bakanlığın hazırladığı “Memur lar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı” ile memurların tüm disiplin suçlarının affedilmesi öngörülüyor. Taslağa göre memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında 1 Ocak 1995′den 11 Eylül 2012′ye kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçlarıyla affedilecek.
‘YÜZ KIZARTICI’YA YOK
Ancak; devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma ile devlet sırlarını açığa vurma suçları nedeniyle görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları kapsam dışında.
Kapsama giren disiplin cezaları affedilirken, suçu işleyenler hakkında disiplin soruşturması ve kovuşturması yapılamayacak. Süren disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılacak. Kesinleşmişler uygulanmayacak. Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki disiplin cezalarına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalacak ve dosyalarından çıkarılacak. Disiplin cezalarının affı, ilgililere geçmiş süreler için özlük hakları ve parasal yönden bir talep hakkı vermeyecek.

Yeni memur yasası 2013

Yeni memur yasası 2013

ASKER KAPSAM DIŞI
Aldıkları disiplin cezalarına karşı daha önce dava açan memurlar, af yasası çıktıktan sonra 30 gün içinde davaya devam etmek istediklerini mahkemeye bildirmedikleri takdirde dava düşmüş sayılacak. Davasından vazgeçmeyen, ancak sonunda davayı kaybeden memurlar da bu aftan yararlanabilecek. Memura getirilen sicil affından 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile 357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu’na tabi personel yararlanamayacak.
MEMURİYETTEN ATMA ZORLAŞIYOR
Hazırlanan bir başka tasarıyla da memuriyetten atılma bir kademe zorlaştırılıyor. Tasarı, 657 sayılı kanunun 129′uncu maddesinde yer alan “memurluktan çıkarma cezası” ifadesinin “kademe ilerlemesinin durdurulması ve memurluktan çıkarma cezası” olarak değiştirilmesini öngörüyor. Buna düzenlemeyle savunma hakkının kapsamı genişliyor. Memura, atılma öncesi kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesinin önünü açıyor.
ADAY MEMURA YENİ HAKLAR VAR
Aday memurlar 1 yıllık adaylık süresi içerisinde, işe birkaç defa geç gelmek gibi en küçük disiplin cezası aldıklarında asil memuriyete geçme hakkını kaybediyorlar. Yeni tasarıyla devlet memurluğundan çıkmayı gerektiren fiiller hariç, disiplin cezası alan aday memurların memurlukla ilişkileri kesilmeyecek. 657′nin ilgili maddesinde yapılacak değişiklikle aylıktan kesme cezası alan aday memurlar, ilişkileri kesilmek üzere disipline sevk edilecek.

İSA YAZAR ANKARA Kaynak: ZAMAN
Yaklaşık 2,5 milyon devlet memuru, 1965’te çıkarılan 657 sayılı kanunla idare ediliyor. Mevcut yasanın ihtiyaca cevap vermemesi sebebiyle Çalışma Bakanlığı harekete geçti.

Yapılması planlanan en önemli değişiklik, kamuya farklı adlar altında memur alımının önüne geçmek için bu statülerin teke indirilmesi. Zira kamudaki memurlar; çeşitli kanunlar çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli personel, geçici personel gibi değişik isimler altında çalıştırılıyor. Yapılacak düzenlemeyle bu çok çeşitli tanımlamalara son verilerek tek bir memur statüsü benimsenecek. Devlet Memurları Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklik, geçen hafta sonu Bolu Abant’ta yapılan çalıştayda masaya yatırıldı. Çalışma Bakanı Faruk Çelik’in başkanlığındaki toplantıya birçok bakanlığın bakan yardımcıları, müsteşarları ile yargı kurumlarının başkanları ve sendika başkanları katıldı. İki gün süren çalıştayda önemli kararlar alındı. Düzenlemeyle, kamu istihdamında memur, sözleşmeli personel, geçici personel, Teşkilat Kanunu’na göre sözleşmeli personel, 399 sayılı KHK’ya göre sözleşmeli personel, Belediye Yasası’na göre sözleşmeli personel, 4924 sayılı kanuna göre sözleşmeli personel gibi uygulamalar ortadan kaldırılacak. Memurlara, ücret değişikliği öngörmeyen performans sistemi uygulanacak. Kurum kendi içinde çeşitli ödül ve taltiflerle çalışanlarının motivasyonunu artıracak. Stajyer memurlar, göreve başlar başlamaz hizmet içi eğitime alınacak. Bu eğitimler, uzaktan eğitim yoluyla da yapılacak. Özürlü memurların daha kolay istihdamına imkan vermek için özürlülük oranları düşürülecek. Yine özürlü memurların kamuda yükselmelerinin önü açılacak.

Edinilen bilgiye göre çalıştayda memurların performansa göre ücret alması da tartışıldı. Ancak performansta hangi kriterlerin esas alınacağının tespitinin zor olması ve bu sistemin de başka problemlere yol açabileceği belirtilerek bu aşamada gündeme alınmadı. Sendikaların talebi sebebiyle memurların iş güvencesine ilişkin de bir tartışma yaşanmadı. Bu konu da gündeme alınmadı. Memur-Sen, çalıştayda memurların kamuda başörtülü olarak çalışabilmesi gerektiğini belirterek, bunu kısıtlayan yönetmeliğin kaldırılmasını istedi. Ayrıca sözleşmelilerin kadroya alınması talebi tekrarlandı. Bu konunun bugünkü Bakanlar Kurulu’nda gündeme geleceği belirtildi.

Türkiye’nin gelecek 50 yılına damga vuracak bir personel sistemi tasarlamak istediklerini söyleyen Çalışma Bakanı Faruk Çelik, “Kamu personelinin yurt sathına dengeli dağılımını gözeten, çalışanın emeğinin tam karşılığını veren, hem hizmet sunanı hem de hizmet alanı memnun eden, liyakat ilkesini ve verimliliği esas alan yeni bir personel sistemini hayata geçirmemiz gerekiyor.” değerlendirmesini yaptı.

Bir önceki yazımız olan Sgk hak sahipliği sorgulama başlıklı makalemizde Genel Sağlık Sigortası Hak Sahipliği, Müstehaklık Sorgulama ve T.C. Kimlik No Hak Sahipliği Kontrolü hakkında bilgiler verilmektedir.

SGK.NET Google Aramaları:

Hagb ve memuriyete son verildi?,memur yasası 2013,memurlar kanunu 2013
Yeni memur yasası 2013 makalesi Ana Sayfa, SSK kategorisinde yayınlanmaktadır.

“Yeni memur yasası 2013” için 2 yorum

  1. alperey diyor ki:

    Kapsam dışı denilen disiplin cezalarına esas suçlar hakkında, lehe kanun uygulaması ile suç vasfında değişiklik ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olanlar ne olacak.

  2. tufan küççük diyor ki:

    bu sgk pirimleri çözüm bütün işverenler pirimleri ödemiyor benim düşünce işverenlerin elendem pirimleri ödenmeri alin işci kendi pirimi kendi odensin ayni bireysel emeklik gibi benim düşüncem bu öneri dikkat alin

Siz de görüş, düşünce ve sorularınızı bize iletebilirsiniz.

Önceki yazıyı okuyun:
Bağkur Gün Sorgulama
Bağkur gün sorgulama

Tc kimlik numaralarınız ile Bağkur Gün sorgulama işlemleri yapabilirsiniz. Artık gelişen teknoloji ile Türk insanı da yakından tanışıyor. Herşeyi, tüm...

Kapat