Sgk Eksik Gün Bildirimi Formu ve değişiklik hakkında ( ek8 ek 10 )

Sgk eksik gün bildirim ek-8 ek-10 formu indir Sgk eksik gün bildiriminde ne gibi değişiklikler yapıldı ? Özetle; 1.       Genel bütçeye dahil dairelerin, özel bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, fonların, belediyelerin, il özel idarelerinin, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmelerin, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarının, 2.       Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının, 3.       Sendikaların, 4.       5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerleri ve toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri, 5.       50 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerlerinde, Eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterli sayılmıştır. SGK EKSİK GÜN BİLDİRİM FORMU EK-8'i indirmek için tıklayınız. SGK EKSİK GÜN BİLDİRİM FORMU EK-10'u indirmek için tıklayınız.Yorum Gönder

Etiketleri :