Sgk Cenaze ödeneği cenaze yardımı hakkında bilgiler

2012 Ssk Sgk cenaze yardımı cenaze ödeneği ne kadar ve hangi şartlar aranmaktadır ?

Aşağıda madde madde olarak belirtiler durumlara sahipseniz ve yerine getiriyorsanız. Cenaze ödeneği ve yardımından faydalanabilirsiniz.

MADDE 69 – (1) Cenaze ödeneği;
a) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu,
b) Sürekli iş göremezlik geliri, malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken,
c) Kendisi için en az 360 gün malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken,
ölen sigortalının hak sahiplerine verilir. Bu fıkranın (c) bendine istinaden verilecek cenaze ödeneğinde ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmaz.
(2) Cenaze ödeneği sırasıyla; sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana veya babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir.
(3) Cenaze ödeneğinin ödenmesi için, hak sahiplerince bir dilekçe ile Kuruma başvurulması yeterlidir. Sigortalının ölümü ve ölüm tarihi nüfus kütüğüne kaydedilmemişse dilekçeyle birlikte sigortalının ölüm tarihini belirten ilgili makamlarca usulüne göre düzenlenen bir belgenin de Kuruma verilmesi gerekir.
(4) Cenaze ödeneğinin ikinci fıkrada belirtilen kişilere ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, Kanunun 37 nci maddesi üçüncü fıkrasında belirtilen tutarı geçmemek üzere belgelere dayanan tutar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir.
(5) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan ölenlerin hak sahiplerine kendi kurumları tarafından ilgili mevzuat gereği ölüm yardımı hariç cenaze gideri, cenaze nakil gideri ödeneği veya bu mahiyette bir ödemenin yapılması hâlinde, Kurum tarafından cenaze ödeneği ödenmez.

Bir önceki yazımız olan 3600 günden emeklilik olma şartı şartları hesaplaması 2012 başlıklı makalemizde 3600 gün emeklilik şartları hakkında bilgiler verilmektedir.

Sgk Cenaze ödeneği cenaze yardımı hakkında bilgiler cenaze ödeneği sorgulama,cenaze yardımı,CENAZE ÖDENEĞİ DİLEKÇESİ,sgk cenaze ödeneği hakkında makalemiz hakkında sorularınızı, aşağıdaki bölümden bize gönderebilirsiniz.


Sgk Cenaze ödeneği cenaze yardımı hakkında bilgiler makalesi Ana Sayfa, Ssk Haber kategorisinde yayınlanmaktadır.

Siz de görüş, düşünce ve sorularınızı bize iletebilirsiniz.