Özürlü maaşı hangi şartlarda hallerde kesilir ?

Özürlü maaşı hangi durumlarda kesilir ? Özürlü maaşı alıyorsunuz ve özürlü maaşınız artık kesildi ? Peki özürlü maaşım neden kesildi ? Diye kendi kendinize sormadan önce lütfen aşağıdaki yazılanları dikkatlice okuyunuz ! Bağlanan aylıklar veya aylık farkları, aylık sahibininveya uygulama yönetmeliğinin 2 nci maddesinin (ç) bendinde belirtilen özürlünün; a) Ölümü, b) Türkvatandaşlığından çıkarılması, yabancı memleket uyruğuna girmesi (Türk vatandaşlığını muhafaza edenlerhariç) c)Muhtaçlığının  kalkması, ç) Özürlü olmasınedeniyle aylık bağlanmış ise bir işte çalışmaya başlaması, d) Bir akitle gerçekveya tüzel kişiler tarafından bakım altına alınması, e) Daimi olmayanözürlülük oranının % 40'ın altına düşmesi, f) Evlenmesisebebiyle muhtaç durumdan çıkması, g) Uygulama yönetmeliğinin 2 ncimaddesinin (ç) bendinde belirtilen özürlünün 18 yaşını tamamlaması, ğ) Uygulamayönetmeliğinin 2 nci maddesinin (ç) bendi kapsamındaolanlar açısından bakım ilişkisinin fiilen gerçekleşmediğinin belirlenmesi, h) Uygulamayönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen durumların mevcut olduğununtespiti, ı) Sosyal güvenlikkurumlarından özürlü olmaları nedeniyle ödenmekte olan yetim aylığı veyagelirinin kesilmesi, hallerinde, bu durumlarının meydana geldiğitarihi takip eden dönem başından itibaren kesilmektedir. Birinci fıkranın (ç)bendi uyarınca aylığı kesilmesi gerekenlerden, bir takvim yılı içerisindetoplam süre olarak bir ödeme dönemini aşmayan çalışması bulunanlar hakkındaaylık kesme işlemi uygulanmamaktadırYorum Gönder

 1. sevdalıyım sana diyor ki:

  birisi hayrına sigortamı ödeyecek emekli olmam için ve maaş falan olmayacak ben koah hastasıyım eğer sigortam ödenirse engelli aylığım kesilirmi.

  1. zafer temizgül diyor ki:

   iyi akşamlar ben zafer şimdi ben bi sigortalı iş buldum ve % 40 raporum var ve 2022 kanununa göre özürlü maası alıyorum sigorta baslayınca maasım kesilirmi ve cezai işleme girermi beni bilgilendirirseniz sevinirim

   Etiketleri :