Genel sağlık sigortası Öğrencilerin durumu 2012 Öğrenciler ne yapacak ?

2012 genel sağlık sigortasındaki öğrencilerin durumu ? Öğrenciler gss de ne yapacaklar ?

Üniversite Öğrencilerinin Durumu:

1/1/2012 tarihinden itibaren bazı istisnai durumlar hariç üniversite öğrencilerinin sağlık giderlerini üniversiteler karşılamayacağından, bunlar açısından durum aşağıdaki gibi olacak;

• Herhangi bir işte sigortalı olarak çalışan veya isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyen üniversite öğrencileri, bu kapsamda genel sağlık sigortalısı da sayıldığından sağlık yardımlarını bu sigortalılıkları üzerinden alacaklar ve sağlık giderlerini SGK karşılayacak.

- Ölen anne veya babası üzerinden ölüm (yetim) aylığı – geliri ya da ölen eşi üzerinden ölüm (dul) aylığı – geliri alan üniversite öğrencileri bu kapsamda genel sağlık sigortalısı sayılacak ve sağlık yardımı alacaklar.

• Herhangi bir işte sigortalı olarak çalışmayan ve 25 yaşını doldurmamış olan öğrencilerden, anne – baba veya eşlerinin sosyal güvencesi olanlar, yani anne – baba veya eşi 4/a (işçi), 4/b (bağ-kur), 4/c (memur) kapsamında sigortalı olan veya isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyen ya da kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alan üniversite öğrencileri, bunların bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde genel sağlık sigortalısı sayılacak ve bunlar üzerinden sağlık yardımı alacaklar.

• Yukarıda belirtilenler dışında kalan üniversite öğrencilerinden 18 yaşını doldurmamış olanların genel sağlık sigortası primi devlet tarafından ödenecek ve bu şekilde bunlar da sağlık yardımlarından yararlanacaklar.

• Yeşil kart sahibi olan üniversite öğrencilerinin durumu yukarıda yeşil kartlılarla ilgili bölümde belirtildiği gibi olacak. Yani bunlar 01/01/2012 tarihinden itibaren vize tarihi gelene kadar genel sağlık sigortası kapsamında sağlık yardımı almaya devam edecek ve bunların genel sağlık sigortası primlerini devlet ödeyecek. Yeşil kartın vize tarihi geldiğinde ise bunların bir ay içinde gelir testini yaptırmak üzere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu il veya ilçe idarî sınırları içindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gelir testi için başvurmaları gerekecek. Yapılacak gelir testi sonucuna göre yukarıda belirtildiği şekilde ya bunların primi devlet ödemeye devam edecek veya primlerini kendileri ödeyecek.

• Herhangi bir işte sigortalı olarak çalışmayan, isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödemeyen, yetim veya dul aylığı almayan, anne – baba veya eşinin de sosyal güvencesi olmayan ya da bunlardan herhangi birinin sosyal güvencesi olsa bile 25 yaşını doldurması nedeniyle bunlar üzerinden sağlık yardımı alamayan üniversite öğrencileri ise 1/1/2012 tarihinden itibaren SGK tarafından re’sen genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilecek. Kurum bu şekilde genel sağlık sigortalısı olarak tescil ettiği kişiye, gelir testini yaptırmak üzere bir ay içinde Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu il veya ilçe idarî sınırları içerisindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurması gerektiğini bildirecek. Genel sağlık sigortası tescilinin re’sen yapıldığı tarihten itibaren her ay prim tahakkuk ettirilecek ve ödeme yükümlülüğü başlayacak. Bu kişilerden, gelir testleri sonuçlandırılıncaya kadar brüt asgari ücret (01/01/2012-30/06/2012 tarihleri arası 886,50 TL) üzerinden aylık 106,38 TL genel sağlık sigortası primi alınacak. Yapılacak gelir testi sonucunda, harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarı brüt asgari ücretin üçte birinden az (01/01/2012-30/06/2012 tarihleri arası için 295,50 TL) çıkanların genel sağlık sigortası primini devlet ödeyecek. Aylık geliri asgari ücretin üçte birinden fazla olanlar ise tespit edilen gelir durumuna göre aşağıda belirtilen tutarda genel sağlık sigortası primi ödeyecekler;

• Aylık geliri asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilen yani 295,50 TL’den 886,50 TL’ye kadar olan kişilerden aylık 35,46 TL,

• Asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilen, yani 886,50 TL’den 1.773 TL’ye kadar olan kişilerden aylık 106,38 TL

• Asgari ücretin iki katından yani 1.773 TL den fazla olduğu tespit edilen kişilerden aylık 212,76 TL,

Burada belirtilen rakamlar 01/01/2012-30/06/2012 arası geçerli olup, asgari ücret miktarı değiştikçe ödenecek prim miktarı da aynı oranda değişecek.

İlk ve Orta Öğrenimde Okuyan Öğrencilerin Durumu:

Üniversite öğrencileri için geçerli şartlar ilköğretim veya lisede okuyan öğrenciler için de geçerlidir. Ancak, ilköğretim veya lisede okuyan öğrenciler genelde 18 yaşını doldurmamış olduğundan, diğer şartların hiç biri tutmasa bile, 18 yaşını doldurmamış olanların sağlık giderleri devlet tarafından karşılandığından, bunlar bu şekilde sağlık yardımlarından yararlanacaklardır. 18 yaşını doldurmuş olanlar, anne veya babalarının sosyal güvencesi varsa, lise ve dengi öğrenim veya 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurana kadar, 5510 sayılı Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen çocuklar ise yaşları ne olursa olsun, bekar oldukları sürece anne veya babasının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak bunlar üzerinden sağlık yardımı alabileceklerdir.

Çocukların Durumu:

18 yaşını doldurmamış çocuklar; aşağıda belirtilen şartların hiç biri tutmasa dahi, yani kendi sigortalılıkları olmasa, anne ve babaları üzerinden sağlık yardımı alamasalar dahi, 18 yaşını dolduruncaya kadar herhangi bir prim ödemelerine gerek kalmaksızın, genel sağlık sigortalısı olarak sağlık yardımlarından yararlanabileceklerdir.

 

Bir önceki yazımız olan Üniversite öğrencileri SGK genel sağlık sigortası durumu 2012 başlıklı makalemizde genel sağlık sigortası öğrenciler ne yapacak ve genel sağlık sigortası öğrencilerin durumu 2012 hakkında bilgiler verilmektedir.


Genel sağlık sigortası Öğrencilerin durumu 2012 Öğrenciler ne yapacak ? makalesi Ana Sayfa, Ssk Haber kategorisinde yayınlanmaktadır.

“Genel sağlık sigortası Öğrencilerin durumu 2012 Öğrenciler ne yapacak ?” için 1 yorum

  1. roman diyor ki:

    slm ben yabancı uyruklu öğrenciyim.eğer genel sağlık sigotamı ödemesem ne olcak? ilerde bi sorun çıkarmı yani mutlaka ödemem şartmı? ve nereye ödeyebilirim.tıldız teknik universitesi istanulda okuyorum.tşk

Siz de görüş, düşünce ve sorularınızı bize iletebilirsiniz.

Önceki yazıyı okuyun:
üniversite öğrencileri
Üniversite öğrencileri SGK genel sağlık sigortası durumu 2012

Üniversite Öğrencilerinin Durumu: Sgk Üniversite öğrencisi öğrencileri GSS durumu 2012 1/1/2012 tarihinden itibaren bazı istisnai durumlar hariç üniversite öğrencilerinin sağlık...

Kapat