SSK Ödemeleri: Devredilen

 SSK Ödemeleri Devredilen
(5510 sy. Kanun, md: 4-1/a)
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN PRİM ÖDEMELERİ

İST.BAĞLI SİG.PRİMLERİ-CARİ DÖNEMİ: 506 sayılı Kanunun 85 inci maddesine göre isteğe bağlı sigortaya ait 4958, 5458 ve 5510 sayılı Kanunlara göre prim borçlarını yapılandıranlar ile 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi gereğince Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinden isteğe bağlı sigortalı olanların yasal ödeme süresi geçmemiş (cari ay) prim borçlarını ödenebildiği alandır. (Bağ. numarası almış olan isteğe bağlı sigortalılarımız primlerini Devredilen Bağ-Kur Ödemeleri seçeneğinden 01-Aylık Prim Tahsilatı seçeneğinden ödeme yapabilirler.)
İST.BAĞLI SİG.PRİMLERİ-TOPLULUK BORCU: 506 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre topluluk sigortasına tabi avukat ve noterlerden 01/10/2008 tarihinden sonra vergi mükellefi olmaları nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılıkları devam ettirilenlerin yasal ödeme süresi geçmemiş (cari ay) prim borçlarını ödenebildiği alandır. (Bağ. numarası almıĢ olan isteğe bağlı sigortalılarımız primlerini Devredilen Bağ-Kur Ödemeleri seçeneğinden 01-Aylık Prim Tahsilatı seçeneğinden ödeme yapabilirler.)
İST.BAĞLI SİG.PRİMLERİ-YAPILANDIRMA (5458 KANUN): 506 sayılı Kanunun 85 inci maddesine göre isteğe bağlı sigortaya ait 5458 sayılı Kanuna göre prim borçlarını yapılandırıp halen taksit ödemesine devam edenlerin taksitlerini ödeyebildikleri alandır.
İST.BAĞLI SİG.PRİMLERİ-TOPLULUK YAP. (5458 KANUN): 506 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre topluluk sigortasına tabi sigortalıların 5458 sayılı Kanuna göre prim borçlarını yapılandırıp halen taksit ödemesine devam edenlerin taksitlerini ödeyebildikleri alandır.
İŞVEREN PRİM ÖDEMELERİ

İŞVEREN PRİMLERİ – CARİ DÖNEM: 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki (Devredilen SSK) sigortalıları çalıştıran işyeri işverenlerinin bu sigortalılara ilişkin yasal ödeme süresi geçmemiş (cari ay) sigorta prim borçlarını ödenebildiği alandır.
İŞVEREN PRİMLERİ – İDARİ PARA CEZASI (IPC): 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki (Devredilen SSK) sigortalıları çalıştıran işyeri işverenlerine, 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi uyarınca uygulanan ve işverenlerce tebellüğ edilen yasal ödeme süresi geçmemiş idari para cezalarının ödenebildiği alandır.
İŞVEREN PRİMLERİ – YAPILANDIRMA (5458 KAN.): 5458 sayılı Kanun uyarınca borçları yeniden yapılandırılan işyeri işverenlerinin son ödeme süresi geçmemiş taksit tutarlarını ödenebildiği alandır.
İŞVEREN İCRA ÖDEMELERİ

İŞVEREN İCRA ÖDEMELERİ – DOSYA SEÇİMLİ: İşverenlerin icraya intikal etmiş borçlarının tamamının değil de sadece bir veya birkaç icra dosyasındaki borçlarının ödenebildiği alandır.
İŞVEREN İCRA ÖDEMELERİ – PEŞİN ÖDEME: İşverenlerin icraya intikal etmiş borçlarının tamamının ödenebildiği alandır.
İŞVEREN İCRA ÖDEMELERİ – TAKSİT PEŞİNATI: İşverenlerin icraya intikal etmiş borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmesi için taksit peşinatının ödenebildiği alandır.
İŞVEREN İCRA ÖDEMELERİ – TAKSİT TAHSİLATI: İşverenlerin icraya intikal etmiş borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş olup taksit miktarınınödenebildiği alandır.
TARIM SİGORTALILARI PRİM ÖDEMELERİ (2925 sy. Kanun)

TARIM SİGORTALILARI – PRİM TAHSİLATI (2925 KANUN): 2925 sayılı Kanun kapsamındaki (SSK-Tarım) tarım sigortalılarının yasal ödeme süresi geçmemiş (cari ay) prim borçlarının ödenebildiği alandır

 

.

 

Bir önceki yazımız olan Sağlık Personeli Açığı başlıklı makalemizde Açığı, Personeli ve sağlık hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiketler: , , ,

SSK Ödemeleri: Devredilen makalesi Ana Sayfa, Ssk Haber kategorisinde yayınlanmaktadır.

Siz de görüş, düşünce ve sorularınızı bize iletebilirsiniz.

Önceki yazıyı okuyun:
Kayıt Altına Alınamayan İş Gücü (Kayıt Dışı İstihtam)

Kayıtdışı istihdam, sosyal güvenlik açısından “niteliği itibariyle yasal işlerde çalışarak istihdama katılan kişilerin, çalışmalarının gün veya ücret olarak ilgili kamu...

Kapat