Devlet Destekli Evlilik Kredisi Şartları 2015

devlet destekli evlilik kredisi nasıl alınır,devlet destekli evlenme kredisi,evlenme yardımı nasıl alınır? Merhabalar sgk.net'in değerli okurları.Bildiğiniz gibi arkadaşlar devlet evlenen kişilere geri ödemesiz yardımda bulunuyor.Meclis tarafından onaylanan ve yasalaştırılan uygulamadan faydalanabilme şartlarını sizler için araştırdık ve bu evlilik yardımının nasıl alınacağını ve şartlarının neler olduğunu öğrenmek ve sizler ile paylaşmak istedik. 4 önemli maddeden oluşan destek kredisinde devlet 5000 lira ( geri ödemesiz) yardımda bulunuyor. Evlenme yardımı başvuru şartlarını merak ediyorsanız ve evlenme yardımını nasıl alırım? diye soruyorsanız aşağıda sizlere sunduğumuz bilgileri dikkatlice okuyunuz.     * T.C Vatandaşı olmak * 27 yaşını doldurmamış olmak * Bankada Türk Lirası hesabı cinsinden çeyiz hesabı sahibi olmak * Bankadan açılan hesapta devlet yardımı almamış olmak * İlk evliliğinizin olması BAŞVURU NEREYE YAPILIYOR? Başvurunun nereye yapılacağı konusunda henüz açıklama yapılmazken en kısa zamanda açıklama sonrası sitemiz üzerinden bilgi alabilirsiniz. Torba yasa tam olarak açıklanmamakla birlikte, açıklanması sonrası tüm bilgiler ilk önce sayfamızdan yayınlanacaktır. KONUNUN DÜZENLENDİĞİ KANUN MADDELERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.. MADDE 21 – 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat v|e Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “Çeyiz hesabı ve devlet katkısı EK MADDE 2- (1) 27 yaşını doldurmamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve 29/05/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında Mavi Kart sahiplerinin 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Kanuna tabi bankalarda gönüllü katılıma dayalı Türk Lirası cinsinden açılacak çeyiz hesaplarına Devlet katkısı ödenir. (2) Çeyiz hesaplarına yapılacak Devlet katkısı, kişilerin sadece ilk evliliklerinde ve tek seferde ödenmek üzere, hesaba yatırılan tutarların, asgari süre kalınması şartıyla düzenli ödeme planına ve/veya hak ediş sürelerine göre farklılaşan oran ve tutarda ve azami 5.000 Türk Lirasını geçmeyecek miktarda ödenir. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılır. Azami tutarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. (3) Çeyiz hesaplarına ödenecek Devlet katkısı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, karşılanır. Devlet katkısı, hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenir. Hak sahipliğinin tespitinden ve aktarılacak devlet katkısının doğru ve tam hesaplanmasından hesabın bulunduğu banka sorumludur. Haksız olarak yapıldığı tespit edilen Devlet katkısının ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte 1 ay içinde ödenmesi gerektiği Bakanlık tarafından bir yazı ile bankaya bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde bu alacaklar, vergi dairesince anılan Kanun hükümlerine göre, ilgili bankalardan takip ve tahsil edilir. (4) Bankalar nezdinde çeyiz hesabı açılmasına, çeyiz hesabı sözleşmesi düzenlenmesine, hesaba yapılacak ödemelere ve türlerine, hak ediş sürelerine, Devlet katkısı oranlarına, çeyiz hesabına yapılacak Devlet katkısı ödemelerine, ikinci fıkrada belirlenen azami tutarı hak ediş sürelerine göre azaltmaya ve hesapların denetimi ile bu maddenin uygulanmasına yönelik diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.”Yorum Gönder

Etiketleri :