2016 Yılında Emekli-Çalışan ve İşverenlere Yapılacak Destekler

Hükümetin programı kesinleşti ve açıklandı. Bu program göre 2016 yılında tüm işçi ve Bağkur emeklilerine yıllık ilave 1200 lira verilecek.

Bağkur Sigortalısı olan esnafa emekli ay­lıklarından kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisi’ni önümüz­deki dönemde tamamen kaldırılacak 

Önümüzdeki yıl için asgari ücretin 1.300 TL’ye yükseltilecek. Ayrıca  asgari ücrette farklılaştırma yapılacak

51 ilde uygulanmakta olan % 6 oranındaki İşveren Sigorta Pri­mi indiriminde esas alınan 10 işçi çalıştırma zorunluluğunu kaldırılacak.  Bu imkândan 251 bin küçük işletmenin yararlanması sağlanacak.

Muhtarlara 950 TL olan maaşını 1.300 TL’ye yükseltecek

65 yaş aylığı alan yaşlılarımızın kimin yanında yaşarsa yaşasın kesinti olmadan maaşını almasını sağlanacak.

Hükümet programında yer alan diğer hususlardan bazıları;

Polislere 2200 olan ek göstergelerini 3000’e çıkaracağız. Polisleri­mizin emniyet hizmet tazminatını yüzde 25 artıracağız. Böylece maaş­larında 240 lira ile 580 lira arasında artış sağlayacağız.

Uzman erbaşların 2200 olan ek göstergelerini 3000’e çıkaracağız. Er ve Erbaşlarımızın harçlığını 30 liradan 100 liraya yükselteceğiz. Askeri öğrencilerin harçlığı da 400 TL olacaktır. Astsubay emeklilerinin 2003 öncesi ve sonrası oluşan farkın kapatılmasına yönelik intibakları sağla­nacaktır.

Geçici köy korucularımızın şartlarını iyileştirmeye dönük başlatılan ça­lışmalara bağlı olarak gerekli adımları atacağız.

Genel Sağlık Sigortası kapsamında yapılan gelir testi sistemi ve bunabağlı Genel Sağlık Sigortası Primi ödemelerini gözden geçirerek, siste­min etkinliği ve verimliliğini artıracağız.

İstihdam edilmeleri halinde, sosyal destek alan vatandaşlarımızın sigor­ta primi işveren desteğini karşılayacağız.

Toplum yararına çalışma programlarımızda, ailesinde çalışan olmayan­lara öncelik vereceğiz.

TOKİ eliyle emeklileri uygun koşullarla konut sahibi yapacağız.

Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre sağlık yardım hakkı elde etmiş si­gortalıların ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık aktivasyon ve provizyon sistemine dâhil edilmesini sağlayacağız.

Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadele ederek, kayıtlı çalışan sayısını artıracak ve prim tabanını genişleteceğiz. Prim yapılandırmala­rını ekonomik kriz ve doğal afet gibi istisnai haller dışında uygulama­yacağız.

Sağlık hizmetleri ve harcamalarında sürdürülebilirlik dikkate alınarak ilaç ve tedavi harcamalarını daha akılcı hale getireceğiz. Özellikle has­ta ve işlemin takibinin yapılması, suistimallerin önlenmesi, gereksiz ve mükerrer tetkiklerin önüne geçilmesine yönelik çalışmalara hız kazan­dıracağız.

Sektörel katkısının yanı sıra ülkemizdeki tasarruf eğilimini de güçlen­direceğini öngördüğümüz tamamlayıcı emeklilik tasarruflarını destek­leyeceğiz.

Sosyal güvenlik ve prim ödeme bilincini artıracak ve farkındalık oluştu­racağız. Cari dönem prim tahakkukunu ve tahsilatını artıracağız.Yorum Gönder

Etiketleri :