15 yıl ve 3600 prim günü olan kıdem tazminatı alabilir mi ?

15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı dilekçe örneği ihbar süresi kıdem tazminatı 2012 hakkında yararlı bilgiler Sitemize çok sık olarak gelen sorulardan birtanesi de 15 yıl ve 3600 gün primi olan kişilerin kıdem tazminatlarını alarak işten ayrılma durumları hakkındaki sorulardır. Bununla alakalı 3600 gün ve 15 yıl sigortalılık durumuna netlik kazandırmak adına bu konuyu sizlerin yararına sunmayı uygun bulduk.

15 Yıl ve 3600 Prim Günü Dolduran İşçiler Emekli Olmadan Kıdem Tazminatını Alarak İşten Ayrılabilir: 1999 yılında yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanunla getirilen düzenleme gereği emeklilik için gereken sigortalılık süresi ile prim gün sayısını doldurup, yaşın dolmasını bekleyen işçiler kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. Mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun, yürürlükte olan 14.maddesine göre kıdem tazminatına hak kazanma koşullarından biriside 4447 sayılı Kanun ile getirilen düzenlemedir. 08.09.1999 tarihinde yürürlüğe giren yasal düzenleme gereği “506 sayılı Kanunun 6.maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 8.maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle” yaşlılık aylığı bağlanması için yaş koşulu dışında sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı koşullarını yerine getirenler kendi istekleri ile işten ayrılmaları  halinde kıdem tazminatına hak kazanır. 4447 sayılı Kanunun 45.maddesi ile getirilen,08.09.1999 tarihinde yürürlüğe giren yasal düzenleme gereği en az 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısını doldurup, yaşı bekleyen işçilerinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğüne başvurarak İş Kanuna göre kıdem tazminatı alabilir yazısını almaları gerekir. Bu yazıyı işverenine ibraz eden işçi kıdem tazminatını talep ederek işten ayrılabilir. İşverence kıdem tazminatının ödenmemesi halinde işçinin İş Mahkemesine dava açması gerekir. Sonuç: İş Kanununa özgü, işçi yönünden çalışma yaşamının en önemli düzenlemesi olan kıdem tazminatı uygulaması devam ediyor ve kaldırılmasına yönelik bir yasal düzenleme de henüz yoktur. Yaştan emeklilik için 3600 prim günü ve 15 yıllık sigortalılık süresini dolduran İş Kanuna tabi her işçi ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğüne başvurarak kıdem tazminatı alabilir yazısını almak ve işverene vermek şartıyla, kıdem tazminatı alarak işten ayrılma hakkına sahiptir. İşveren; kalifiye elemanımı işten çıkarmak istemiyorum, bu nedenle kıdem tazminatını vermiyorum diyemez. Kıdem tazminatı ödenmeyen işçi, İş Mahkemesine dava açmak suretiyle, işten ayrıldığı tarihten itibaren gecikme faiziyle kıdem tazminatını alabilecektir. Kıdem tazminatı işçinin son aldığı brüt ücret üzerinden hesaplanacaktır. Her 365 günlük süre hesaplamada bir yıl olarak dikkate alınmaktadır. Artan süreler ise orantı yapılarak kıdem tazminatı hesabına yansıtılacaktır.

  15 YIL 3600 GÜN İLE EMEKLİLİK DE KADEMELİ YAŞ VAR Okurlardan aldığım sorulardan birisi de sitem dolu olduğunu gördüm.Erkek ise 15 yıl 3600 gün 55 yaş ,Kadın ise 15 yıl 3600 gün 50 yaş diyorlar. SGK müracaat ettiğimizde ise Erkek ise 60 yaş Kadın ise 58 yaşında emekli olursun diyorlar. Kısacana bu uygulama ile mağdur olduk.Bu işin doğrusu Nedir? 506 sayılı Kanunun geçici 81/C bendine göre Aylığa Hak Kazanma Koşulları Nasıl Gelişti? 4759 sayılı Kanunla 23.05.2002 tarihinden geçerli olmak üzere 506 sayılı Kanunun geçici 81. maddesinde yapılan değişiklikle anılan bendin (a) alt bendinde yer alan 15 yıl + 50/55 yaş + 3600 gün koşuluna göre yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları 08.09.1999 tarihinden 23.05.2002 tarihine kaydırılmış ve bu tarihten sonra emekli olacaklar için 15 yıl, 3600 gün ve 50/55 yaş şartlarını yerine getirecekleri tarihe göre kademeli geçiş süreci öngörülmüştür. 23.05.2002 tarihinde öngörülen şartları yerine getiremeyenler, bu şartları aşağıda belirtilen tarih aralıklarından hangi tarih aralığında yerine getiriyorsa o yaşlarda aylığa hak kazanacaklardır. - 24.05.2002 ile 23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları, - 24.05.2005 ile 23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 54, erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları, - 24.05.2008 ile 23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56, erkek ise 58 yaşını doldurmuş olmaları, - 24.05.2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58, 24.05.2011 ile 23.05.2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını doldurmuş olmaları, - 24.05.2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları, halinde yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır. Yukarıdaki tabloyu dikkatlice inceleyen okurlarım şunu görecekler 50 yaşındaki Kadın sigortalılar 58 yaşında , Erkek sigortalılar 60 yaşında emekli olacaklardır. Kısacana Kadınlar 8 yıl,erkekler ise 5 yıl emeklilikleri ileri tarihe ertelendi. Güncel soru ile yukarıdaki tabloyu açıklayalım. 22.10.1957 doğum tarihli kadın sigortalı 21.11.1983 tarihinde ilk defa sigortalı olmuş.30.11.2008 tarihine kadar 3600 günü dolmuş.Prim ödemeyi bitirmiştir.Ne zaman emekli olur? Bu sigortalı için değerlendirme yapar iken; 1.)15 Yıl sigortalılık süresine bakılacak 2.)Prim ödeme gününe bakılacak 3.)Yaş şartı değerlendirilecektir. Bunun için öncelikle 2002 yılında sigortalının yaşına bakalım.45 yaşında 50 yaşını doldurmaya 5 yıllık süre var. 15 yıllık sigortalılık süresi dolmuş. Gün ise 30.11.2008 yılında dolacak. Burada günün dolduğu süre 30.11.2008’e göre 24.05.2008 ile 23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56 yaşında emekli olacaktır. 01.01.1965 doğumlu erkek sigortalıyım.01.02.1981 tarihli SSK ilk defa sigortalı oldum.3450 gün kadar ödenmiş SSK günüm var.150 gün kadar primi ise çalışarak ödeyeceğim?3600 gün ile emekli olmak istiyorum.Ne zaman emekli olurum? Bu sigortalı içinde yukarıdaki yolları izleyeceğiz. 1.)15 yıl sigortalılık süresi dolmuş. 2.)2002 göre yaşı 37 yaşında 55 yaşa 18 yıl var. 3.)3600 günü tamamlamaya 150 gün eksiği var. Sigortalı bu 150 gün eksiğini 2012 yılında tamamladığını düşünürsek. 55 yaşına bakacağız. 01.01.2020 yılında tamamlayacaktır. Yukarıdaki tabloya baktığımızda 24.05.2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları halinde 01.01.2025 yılında emekli olacaktır. Kısacana üç unsur bir arada gerçekleşmedikçe emekli olamazsınız. SİZDEN GELEN SORULARIN CEVAPLARI 01.03.2011 SONRA 4-1(a)’lı ÇALIŞMA HAKKINIZI KULLANIN 01.04.1967 yılında doğdum.02.10.1989 tarihinde ilk defa askerden sonra sigortalı oldum.2200 gün kadar prim ödedim.17.06.1996 tarihinden itibaren Bağ-Kur’lu oldum.Askerlik sürem 540 gün kadar.Ne zaman emekli olurum?Yusuf 01.03.2011 tarihine göre Bağ-Kur sigortalılığınızı sona erdirmeden 4-1(a)’lı olarak sigortalı olursanız,hem emekli maaşınızı fazla alır hem de SSK kapsamından emekli olursunuz. Bu durumda 02.10.1989 sigorta girişinize göre 51 yaş 5450  gün ile emekli olursunuz.Askerliği borçlandığınızda 50 yaşında emekli olacaksınız. 01.04.2017 yılına kadar Bağ-Kur’dan sonra 3,5 yıl kadar SSKlı çalışırsanız daha fazla emekli aylığı ile tanışacaksınız. ** 50 YAŞ 5375 GÜN 01.01.1968 doğumlu erkek sigortalıyım.15.04.1988 tarihinde SSK’lı oldum.Askerden önce sigortalı oldum.Şu ana kadar 4050 günüm var.01.05.2003 tarihinde Bağ-Kur’lu oldum.Bağ-Kur süremi 31.10.2011 tarihinde sona erdi.Ne zaman emekli olacağım?Yıldıray 15.04.1988 tarihinde ilk defa sigortalı olduğunuz için 50 yaş 5375 gün ile emekli olacaksınız.Tek şart ise Bağ-Kur sonrası 3,5 yıl kadar SSK’lı çalışmanız gerekecektir. 01.01.2018 yılında emekli olacaksınız. ** 7 AY ASKERLİĞİNİ BORÇLAN 1 YIL ERKEN EMEKLİ OL 22.01.1968 yılında doğdum.12.12.1991 yılında işyeri açarak Bağ-Kur’dan sigorta başlangıcım var.27.03.1995 tarihine kadar Bağ-Kur ödedim. 01.01.1996 yılından itibaren SSK’lı çalışıyorum.Askerden sonra ilk defa sigortalı olduğum için 18 ay Askerlik borçlanmamı yapmadım.Ne zaman emekli olurum?Nuri. 12.12.1991 tarihinde ilk defa Bağ-Kur sigortalı olduğunuz için 25 yıl 53 yaş 5600 gün ile emekli olacaksınız.7 ay kadar askerliğinizi borçlanırsanız 52 yaşında 5525 gün ile emekli olursunuz. ** 15 AY ASKERLİK BORÇLANMASI 1 YIL ERKEN EMEKLİ EDER 25.09.1968 yılında doğumlu erkek sigortalıyım.22.08.1989 tarihinde ilk defa SSK’lı oldum.05.10.1986 yılında askere gittim.Askerlik süremi borçlanmadım.Ne zaman emekli olurum?İsmi Saklı 24.05.1988-23.11.1989 arasında ilk defa sigortalı olanlar için 25 yıl 51 yaş 5450 gün ile emekli olursunuz. 15 ay askerlik sürenizi borçlanırsanız 50 yaşında 5375 gün ile emekli olursunuz. ** ENGELİLERDE KADEMELİ SÜREYE TAKILDI 23.09.2005 tarihinde ilk defa SSK’lı sigortalı oldum.%45 Oranında vergi indirim belgesine sahip engelliyim.Ne zaman emekli olurum?Ali 06.08.2003-30.09.2008  tarihinden sonra ilk defa sigortalı olan %40-%59 arasındaki engelliler için 20 yıl sigortalılık süresi 4400 gün ile emekli olursunuz. ** 12 YAŞINDA SSK’lı OLDU.45 YAŞINDA EMEKLİ OLACAK 30.12.1967 doğumlu babam 03.09.1979 tarihinde SSK’lı oldu.8550 günü var.Ne zaman emekli olur?İsmi Saklı 24.05.1979-23.11.1980 arasında ilk defa sigortalı olanlar 25 yıl 45 yaş 5000 gün ile emekli olur. Babanız 30.12.2012 yılında emekli olacaktır. ** 47 YAŞ 5150 GÜN Babam 01.01.1965 doğumlu.20.05.1983 tarihinde ilk defa sigortalı oldu.8300 gün kadar günü var.Ne zaman emekli olacaktır?İsmi Saklı 24.05.1982-23.11.1983 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olanlar için 25 yıl 47 yaş 5150 gün ile emekli olursunuz. Bu durumda babanız 01.01.2012 tarihinde emekli olacaktır. VEDAT İLKİ [email protected]Yorum Gönder

 1. Çetin ahmet deniz diyor ki:

  1989 05 06 tarih de sigorta girişim var 1800 gün var 400 gün sudiaribistan çalışmisligim 550 askerlik var ve haricinde 600 gün de kiprisda calismisligim var kipris calismisligim resmi degil kipris daki gunlerimi Konsolosluk araciligiyla kiprisda Bulundugumu teyit ettirirsem 600 günümü borç lana bilirmi yim 3600 den ne zaman emekli olurum saygilarimla

  1. Çetin ahmet deniz diyor ki:

   1989 05 06 tarih de sigorta girişim var 1800 gün var 400 gün sudiaribistan çalışmisligim 550 askerlik var ve haricinde 600 gün de kiprisda calismisligim var kipris calismisligim resmi degil kipris daki gunlerimi Konsolosluk araciligiyla kiprisda Bulundugumu teyit ettirirsem 600 günümü borç lana bilirmi yim 3600 den ne zaman emekli olurum saygilarimla

   1. Erol S diyor ki:

    İş yerimizde işcileri kendilerinin cikmasi icin isteyene tazminatini veriyoruz diyor bu ne kadar dogru

    1. Erol S diyor ki:

     Ben 2005 sigorta girişliyim 3600 den yararlana bilir miyim

     1. ADALET diyor ki:

      MRB. ANNEM 1998 İN EYLÜL AYINDA SİGORTA GİRİŞİ BULUNMAKTADIR. SON 15 YILDIR DA ARALIKLARLA YANİ YAZ SEZONU DA AYNI YERDE ÇALIŞMAKTADIR. ANNEM 3600 Ü DOLDURMASINA 200 GÜN FALAN KALDI .EĞER 3600 AYNI YERDE DOLDURURSA KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ.

      1. Kürşat diyor ki:

       Merhaba; 1981 doğumluyum 10.11.1999 sigorta başlangıcım 5045 prim günüm var. Kendi isteğimle çıkarsam tazminat alabilir miyim?

       1. faruk kürkçü diyor ki:

        Ben 1978 doğumluyum ve 1996-1999 yılları arasında 2 yıl 6 ay sgortam var ve 2004 yılının 11 ci ayında itibaren taşaron işçi olarak çalışıyorum yıllık 11 ay 25 gün çalışıyoruz ve her yıl şirket değişiyor.ve şu an hizmet puanım 4366 .tazminat alabilirmiyim

        1. mahmut diyor ki:

         1982 doğumluyum 1998 de 16 yaşındayken sigortalı oldum şuan prim günüm 4830 yıl olarakta 15 yıl doldu acaba bu yasadan faydalanabiliyormuyum teşekkürler.

         1. atakan diyor ki:

          Merhaba ben 1982 dogumluyum 1997 ssk girisim var ciraklik sigortasi degil ama bana 15 yil 3600 gun kanunundan yaralanamiycagimi soylediler nedenini aciklarmisiniz

          1. mehmet erol diyor ki:

           2003 ssk baslangicim var 3600 doldurdum tazminat alabilirmiyim

           1. erdal diyor ki:

            01.05.1999 yılında sigorta başlangıçım şuan itibariyle 4045 günüm var.tabi arada 18 askerlik var işten kendi isteyim ile ayrıldıgım da kıdem tanzimatı alabilirmiyim. teşekkür edrim. Saygıarımla

            1. sami diyor ki:

             1994 işe giriş tarihim pirim gün sayım 3630 10 senedir aynı yerde çalışıyorum 3600 yasasından yararlanmak istiyorum ama tazminatımı aldıktan sonra başka yerde sigortalı çalışabilirmiyim birde 54 yaşında emekli olucaktım zaman deyişirmi

             1. gül diyor ki:

              ben 15.04.1997 ssk başlangıcım 05.05.1980 doğumluyum yüzde 42 raporum var vergi indırımınden faydalanıyorum üçbin beşyüzelli gün pirimim var ne zaman emekli olabilırım cvp bekliyorum şimdiden teşekkürler

              1. ercan akbalık diyor ki:

               2010 6/12 tarihinde işe girip 2013 12/14 tarihinde haksızlık,ve iftira sonucu beni tehdit ettikleri için mecbur bırakılarak kendi isteğinle işimden istifam istenildi.18 yıl 4100 gün üzerinde çalışmışlığım var ben işsizlik alabilirmiyim.teşekkürler

               1. ahmet diyor ki:

                08/10/1999 tarihinde sigorta girişliyim 3600 dolmadı ama bu durumdan yararlana biliyormuyum bu 08/09/1999 çıkan konun beni bu durumdan etkiliyormu şimdiden teşekkür ediyorum 2015 yılında 15 yılım dolucak

                1. selçuk diyor ki:

                 01,01,1966 doğumluyum 01,11,1986 tarihinde işe başladım 7500 iş günü pirimim bulunmaktadır. emeklilik yaşını beklemeden emeklilik işlemini yaptırıp çalıştığım iş yerinden ayrılabilirmiyim syg selçuk karakoç

                 1. arzu sarıoğlugil diyor ki:

                  Merhaba Ben 20.12.1969 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 15.3.1993 İşten ayrılmak üzereyim. İnternette hesaplamalarım doğrultusunda prim gün sayım 5515 benim 5675 iş günün doldurmam gerekiyormuş. bu süre zarfında işten çıkarsam daha sonra başka bir işe girersem hangi haklarımı kaybederim.

                  1. Alev diyor ki:

                   12.01.1978 doğumluyum, İlk işe giriş tarihim 13.09.1999 3.871 gün prim ödemem var, emeklilik yaşım nedir ve erken emeklilikten yararlanma şansım var mıdır

                   1. güner mustafa diyor ki:

                    Merhabalar iyi günler babam 1956 doğumlu ve sigorta başlangıcı 1978 şuan 3088 iş günü var ve 20 aylık askerliği var onu yatırdığımz takdirde 3600 iş gününden yararlanarak emekli olabilir mi yoksa belli bir yaşı mı beklemesi gerekiyor? ayrıca babam 2005 ten bu yana aynı firmada çalışıyor emeklilik hakkından yararlanabiliyorsa eğer kendi isteğiyle işten ayrılsa yine kıdem tazminatı alabiliyor mu?? ilginiz için teşekkürler..

                    1. hakan diyor ki:

                     05.05.1995 sigorta girişliyim 01.12.2006 tarihinde çalışmış olduğum işyerine girdim kıdem tazminatımı almak istiyorum alabilirmiyim ?

                     1. OzkanK diyor ki:

                      Selamlar, son is yerimde 8 yıldır çalışıyorum. sigorta girişim 1998 ve şu anda 3250 iş günü ödenmiş primim var. 460gün askerlik borçlanmamı yaparsam 3600 günü tamamlamış olur muyum? ve kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilir miyim? teşekkürler...

                      1. ELVAN ÜNER diyor ki:

                       yaklaşık yedi yıldır bir hastanede taşeron şirkete bağlı olarak çalışıyordum. Taşeron şirketler işi ihale kanununa göre aldıkları için çalışanlar işinde sabit kalıyor ama taşeron şirketler değişiyordu. Ben Ağustos 2011 de emekli oldum. Kıdem tazminatı almak için müracaat etmedim. Ama aynı hastanede emekli olarak sgk destekleme primi bordrom dan kesilerek çalışmaya devam ettim. Emekli olup çalışmayan arkadaşlarımız tazminatlarını alabilmek için mahkemeye başvurdular. Beni aralık 2012 sonunda emeklileri çalıştırmayacağız diye iş den çıkardılar. Ben emekli olmadan önceki ve emekli olduktan sonraki kıdem tazminatımı alabilirmiyim. Bende mahkemeye verebilirmiyim. Teşekkür ederim iyi çalışmalar.

                       1. niyazi diyor ki:

                        işimden ayrılmak istiyorum 15 yıl 3600 gün şartından yararlanıp tazminatımı almak istiyorum fakat 15 yılı doldurmadım ilk işe giriş 01.06.1998 4860 günüm var kıdem tazminatımı alabilirmiyim

                        1. FILIZ diyor ki:

                         merhaba, ben 1997 temmuz ayında SSK gırısım yapılarak 40 ıs gunu suresınde staj yaptım. mezun olduktan sonrada 1999 mayıs ayında ıse gırdım 9 ay calıstıktan sonra cıkarıldım. 5 ay sonra yenıden cagrıldım ve 6 ay dogum ıcın kullandıgım ucretsız ızın harıc aynı ıs yerınde calısmaktayım. benım hesabıma gore 2012 temmuz ayında 15 yılım doldu, prım gun sayım zaten 3600 yı gectı. ayrılsam 15 yıl 3600 prım gun kuralına gore kıdem tazmınatımı alabılır mıyım? bu soruyu sormamın nedenı bır yerde stajlar sayılmıyor dıye okmustumda cevabınızı beklıyorum tesekkurler

                         Etiketleri :