Yaş Beklemeden Emeklilik Şartları Nelerdir?

Bilindiği üzere yürürlükteki 5510 Sayılı Kanuna göre emekli olabilmek için işe giriş tarihine göre prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş şartı kriterlerinin sağlanması gerekmektedir. Fakat bu durumun Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiler yani engelliler için bir istisnası bulunmaktadır. Engelli kişiler raporundaki iş gücü kayıp oranı ve işe giriş tarihine göre belli sigortalılık süresini ve prim gününü tamamlamaları halinde emeklilik hakkı elde etmektedirler. Bunlar için yaş şartı aranmamaktadır.

   5510 Sayılı Kanun’dan önce 4/b yani Bağ-Kur kapsamında çalışanların engelli emeklilik kapsamında emeklilik hakları bulunmazken 5510 Sayılı Kanunla birlikte bu hak Bağ-Kur’lulara da verilmiştir.

5510 Sayılı Kanuna göre engelli raporu ile emeklilik şartları

01.01.2015 tarihinden sonra ilk defa işe başlayan sigortalılar için engelli raporuna istinaden emeklilik şartları şu şekildedir:

Sağlık Kurullarından alınan rapora göre iş gücü kayıp oranı:

a) Yüzde 50 ilâ yüzde 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

b) Yüzde 40 ilâ yüzde 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,

şartlarını sağlamaları halinde emeklilik hakkı elde edebilmektedirler.

5510 Sayılı Kanunun yürürlülük tarihi olan 01.10.2008 tarihinden 01.01.2015 tarihine kadar olan geçiş süreci için engelli raporuna istinaden emeklilik şartları ise şu şekilde:

İşe Başlama Tarihi

Çalışma Gücünde Kayıp Oranı

%60 ve daha çok olanlar

%50 – %59 arası olanlar

%40 – %49 arası olanlar

01.10.2008 – 31.12.2008

15 yıl, 3 bin 700gün

16 yıl, 3 bin 700gün

18 yıl, 4 bin 100 gün

01.01.2009 – 31.12.2009

15 yıl, 3 bin 800gün

16 yıl, 3 bin 800gün

18 yıl, 4 bin 200 gün

01.01.2010 – 31.12.2010

15 yıl, 3 bin 900gün

16 yıl, 3 bin 900gün

18 yıl, 4 bin 300 gün

01.01.2011 – 31.12.2011

15 yıl, 3 bin 960gün

16 yıl, 4 bin gün

18 yıl, 4 bin 400 gün

01.01.2012 – 31.12.2012

15 yıl, 3 bin 960gün

16 yıl, 4 bin 100gün

18 yıl, 4 bin 500 gün

01.01.2013 – 31.12.2013

15 yıl, 3 bin 960gün

16 yıl, 4 bin 200gün

18 yıl, 4 bin 600 gün

01.01.2014 – 31.12.2014

15 yıl, 3 bin 960gün

16 yıl, 4 bin 300gün

18 yıl, 4 bin 680 gün

01.01.2015’den sonra

15 yıl, 3 bin 960gün

16 yıl, 4 bin 320gün

18 yıl, 4 bin 680 gün

5510 Sayılı Kanunun yürürlülük tarihi olan 01.10.2008 tarihinden önce 4/a eski adıyla SSK kapsamında işe girişi bulunan engellilerin emeklilik şartları 506 sayılı Kanuna göre hesaplanmaktadır. Aynı şekilde bu sigortalılara için de işgücü kayıp oranı ve sigorta başlangıcına göre emeklilik şartları farklılık göstermektedir.

01.10.2008 tarihinden önce işe girişi olan SSK’lı engellilerin emeklilik şartları

Sigortalılık Başlangıcı

I. Derece
(Yüzde 80 +)

II. Derece
(Yüzde 60-79)

III. Derece
(Yüzde 40-59)

05.08.1991 ve daha önce

15 yıl- 3600gün

15 yıl- 3600gün

15 yıl- 3600gün

06.08.1991-05.08.1994 arasında

15 yıl- 3600gün

15 yıl, 8 ay-3680 gün

16 yıl, 3760gün

06.08.1994-05.08.1997 arasında

15 yıl- 3600gün

16 yıl, 4 ay-3760 gün

17 yıl, 3920gün

06.08.1997-05.08.2000 arasında

15 yıl- 3600gün

17 yıl, 3840 gün

18 yıl, 4080gün

06.08.2000-05.08.2003 arasında

15 yıl- 3600gün

17 yıl, 8 ay-3920

19 yıl, 4240gün

05.08.2003-30.09.2008 arasında

15 yıl- 3600gün

18 yıl-4000 gün

20 yıl-4400gün

Engelli emekli olanların bilmesi gerekenler

Engelli raporuna istinaden emekli olan kişiler çalışmaya devam etse bile maaşları kesilmemektedir. Ancak malulen emekli olan kişilerin çalışma hakları bulunmamakta, çalıştıklarında aylıkları kesilmektedir.

 

 

2015-11-20


Yorum Gönder

Etiketleri :