Memurların Talepleri Masada

Kadın mnemurların ''başörtülü üniforma'' talebi Başbakan Ahmet Davutoğlu'na iletildi. Memur-Sen 64. 'Hükümetten Beklentiler ve Hükümet Programı'na Öneriler' başlığıyla bir rapor hazırlayarak Başbakan'a sundu. Raporda memurlar şu taleplerini verdi.

KILIK-KIYAFET YASAKLARI 

- Kamu görevlilerinin siyaset ve grev haklarını teminat altına alacak anayasal çerçeve oluşturulması Hükümet Programı'nda net şekilde ifade edilmelidir. 

- Üniformalı kamu görevlilerine yönelik başörtüsü yasağıyla erkeklere yönelik kılık-kıyafet yasaklarının kaldırılması programda yer almalıdır. 

- Sendikal örgütlenme hakkına ilişkin sınırlamalar minimize edilmeli, emeklilere sendika kurma ve mevcut sendikalara üye olma imkanı getirilmelidir.

Taşerona da dikkat

- KAMUDA 'geçici personel' ve 'sözleşmeli personel' istihdamına kısmen yer verileceği, kamu hizmetleri alanında 'taşeron çalıştırma' uygulamalarının bütünüyle sona erdirileceği Hükümet Programı'nın içeriğinde ifade edilmelidir. - Yargı ve güvenlik dışında rotasyon uygulamaları kaldırılmalı ve performansa dayalı ücret düzenlemeleri şekillendirilmelidir. 

 

2015-11-17


Yorum Gönder

Etiketleri :