Memurlar Bu Habere Çok Dikkat Etmeli

Büyük bir kısmının aylık gelirleri yoksulluk sınırında olan devlet memeurları, sürdürdükleri yaşamlarında çeşitli kişi yada kurumlara da borçlanabilmektedir. Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu borçlarından dolayı bazı durumlarda memurlara disiplin cezsı verilmektedir.

Borçlu memur cezalandırılıyor

Devlet Memurları Kanununa göre, borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olan memura kınama cezası verilmesi gerekiyor. Ancak bu düzenleme kapsamında, borçlu olan her memura değil borcunu kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulan memura ceza verilebiliyor.

Hal böyle iken, örneğin borcundan dolayı maaşına haciz konulan memur hakkında, borcundan dolayı yasal yollara başvurulduğu gerekçesiyle doğrudan disiplin cezası verilmeyeceğini; memurun söz konusu borcu ödeyemediği mi yoksa kasten mi ödemediği hususunun açıklığa kavuşturulması gerekeceğini; bunun ise disiplin amiri tarafından yapılamayacağını ve bu konuda verilmiş bir yargı kararının olması gerektiğini düşünmekteyiz.

Verilecek disiplin cezasının memura etkisi

Davranışlarında kusurlu olduğunun disiplin amiri tarafından yazı ile memura bildirilmesi şeklinde uygulanan kınama cezası, memuriyete ilişkin bazı hakları etkileyebilmektedir. Bu etkilerden bazıları şöyle:

-Kınama cezası alan memur, emsali personelin ulaşacağı kademelere 8 yıl daha geç ulaşır ve geç ulaştığı kademelerin haklarından da geç yararlanır.

Çünkü 657 sayılı Kanuna göre, son 8 yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memura, aylık derecesinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi verilmektedir.

-Kınama cezası alan memur, yükselebileceği derecenin üstündeki dereceye 8 yıl daha geç ulaşır ve bu derecenin haklarından da geç yararlanır.

Çünkü 657 sayılı Kanuna göre, son 8 yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memur; öğrenim durumu, hizmet sınıfı ve görev unvanı itibariyle azami yükselebileceği derecenin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanmış ise kazanılmış hak aylığı kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilmektedir. 

2015-10-01


Yorum Gönder

Etiketleri :