Kimler 4C Emekli Sandığı Kapsamında Sigortalı Sayılır

SGK bünyesinde oluşturulacak olan komisyon yaptıkları işe göre hangi sağlık çalışanlarının ne kadar yıpranma hakkı alabileceklerini belirleyecek.

4/c denildiği zaman çoğu kişinin aklına ilk olarak kamu idarelerinde sözleşmeli olarak çalışan personel gelmektedir. Zira 657 Sayılı Kanunun 4/c bendine çalışanlar kamuda kadroya alınmamış ve sözleşmeli olarak çalışan personeli tanımlamaktadır. Fakat 5510 Sayılı Kanunun 4/c maddesine tabi olarak çalışanlar ise devlette kadroya alınmış ve eski adıyla emekli sandığı kapsamında çalışan kişileri tanımlamaktadır. Peki kimler 5510 Sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamında sigortalı sayılır?

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca sigortalı sayılanlar(Emekli Sandığı)

Kamu idarelerinde, 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre hizmet akdine tabi olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışanlar ile 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi olmayanlardan, sözleşmeli olarak çalışmaları nedeniyle ilgili mevzuatında 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar, 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre sigortalı sayılmışlardır.

Buna göre, 2008 yılı Ekim ayı başından sonra kamu idarelerinde ilk defa çalışmaya başlayacak olanlardan,

* 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kadro ihdası yapılmış olan kamu kurum ve kuruluşlarında daimi kadrolara atananlar,

* 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kadro ihdası olmamasına rağmen kanunlarında bulunan özel hükümler uyarınca 5434 sayılı Kanunla ilgilendirilmeleri gerekenler,

* 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak göreve başlayanlar,

* Kadro karşılığı sözleşmeli personel çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarının kanunlarında belirtilen kadro ve unvanlarda çalışanlar,

Bu kapsamda sigortalı sayılmaktadırlar.

2015-11-24


Yorum Gönder

Etiketleri :