İşte Memurların 2016'daki Zamlı Maaşları

1 Kasım milletvekili seçimleri öncesinde Ak Parti'nin Asgari Ücrete zam vaadi seçim sonrasında yapılan açıklamalardan da belli olmak üzere 2016 Ocak ayından itibaren brür 1655 lira olacak. Asgari ücrete gelecek zam sonrasında memur maaşları da etkilenecek ve ilave bir zam daha yapılacak.

Bununla birlikte 2016 ve 2017 yılları için gerçekleştirilen toplu sözleşme sonucu da 2016 yılı için memur ve memur emeklilerine enflasyon farkına ilaveten % 11,5 zam yapılacak.

 Aşağıda hazırladığımız yer alan tablomuzda hem Toplu Sözleşme Zammı hem de Asgari Ücret Zammı sonunda oluşacak Memur Maaşlarının Ocak 2016 da ki değerlerine yer verdik.

Yapılan hesaplamalarda 207 unvana yer verildi. Ayrıca hesaplamalar en son derece ve kademeye göre hiçbir ek(sendika üyeliği, medeni durum, İLKSAN üyeliği, yabancı dil durumu, engellilik durumu, terfi durumu, çocuk sahipliği)tutar eklenmeden hesaplandı. Bu nedenle okuyucularımızın kendi durumlarını göz önünde tutarak yaklaşık maaşlarını hesaplayabilmeleri mümkündür.

Maaşlara Toplu Sözleşme Zammı ve Asgari Geçim İndirimi Zammı eklenmiştir.

Mevcut ve Ocak 2016 ‘dan itibaren geçerli olacak Asgari Geçim İndirimi tutarlarını gösteren tablolar ise en altta ayrı olarak gösterilmiştir.

 

 

 

 

 

 

UNVAN

İstihaklarToplamı

Kesintiler Toplamı

Net Maaş

1.Hukuk Müşaviri

7,625.02

-1,212.78

6,412.24

Ambar Memuru

3,099.07

-412.89

2,686.18

Antrenör

3,233.61

-424.45

2,809.16

Arama Kurtarma Teknisyeni

3,504.20

-465.06

3,039.14

Araştırma Görevlisi

4,575.62

-527.44

4,048.18

Araştırmacı

3,811.68

-509.14

3,302.54

Arkeolog

3,840.95

-497.79

3,343.16

Arşiv Memuru

2,971.16

-386.94

2,584.22

Asistan

4,687.28

-554.10

4,133.18

Aşçı

2,638.27

-344.91

2,293.36

Avukat

4,186.79

-521.74

3,665.05

Ayniyat Saymanı

3,759.06

-482.53

3,276.53

Bahçivan

2,638.27

-344.91

2,293.36

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

4,983.00

-602.66

4,380.34

Başkanlık Müşaviri

6,596.81

-938.62

5,658.19

Başkomiser

4,018.20

-503.44

3,514.76

Başmüfettiş

5,085.14

-628.87

4,456.27

Başmühendir

4,540.15

-575.15

3,965.00

Bekçi

2,643.16

-345.68

2,297.48

Belediye Başkan Yardımcısı

7,288.15

-1,055.38

6,232.77

Berber

2,638.27

-344.91

2,293.36

Bilgisayar İşletmeni

3,070.24

-401.00

2,669.24

Biolog

3,633.06

-494.54

3,138.52

Bölge Müdür Yardımcısı

4,593.95

-543.06

4,050.89

Bölge Müdürü

7,131.83

-1,127.04

6,004.79

Cezaevi Katibi

3,063.22

-399.13

2,664.09

Cezaevi Müdürü

4,583.20

-533.01

4,050.19

Cezaevi Vaizi

3,375.19

-501.85

2,873.34

Çarşı ve Mahalle Bekçisi

3,154.03

-413.44

2,740.59

Çevirici(Akademik)

4,483.58

-526.74

3,956.84

Çocuk Eğitimcisi

3,074.64

-404.33

2,670.31

Çocuk Gelişimcisi

3,509.76

-460.44

3,049.32

Çözümleyici

3,546.03

-465.37

3,080.66

Dağıtıcı

2,638.27

-344.91

2,293.36

Daire Başkanı

5,820.25

-701.73

5,118.52

Daire Başkanı KİT Müşavir

5,194.96

-619.01

4,575.95

Daire Tabibi

4,684.49

-553.66

4,130.83

Daktilograf

2,985.13

-389.15

2,595.98

Defterdarlık Uzmanı

4,171.42

-519.59

3,651.83

Denetçi-Başdenetçi

6,542.64

-1,096.94

5,445.70

Destek Hizmetleri Daire Başkanı

7,288.15

-1,168.56

6,119.59

DPB Başkanı

10,064.53

-1,737.51

8,327.02

DPB Uzmanı

4,373.07

-655.54

3,717.53

DPB Uzman Yardımcısı

6,542.64

-934.23

5,608.41

Diş Protez Teknisyeni

3,505.57

-459.78

3,045.79

Diyetisyen

4,426.51

-525.77

3,900.74

Doçent

5,504.75

-695.74

4,809.01

Ebe

3,509.76

-460.44

3,049.32

Eczacı

3,953.78

-510.34

3,443.44

Eğitim Görevlisi

3,670.82

-539.35

3,131.47

Eğitim Uzmanı

3,523.69

-461.85

3,061.84

Eğitim ve Öğretim Planlamacısı

4,483.58

-526.74

3,956.84

Ekonomist

3,126.31

-426.86

2,699.45

Emanet Memuru

2,989.32

-389.81

2,599.51

Enstitü Sekreteri

4,276.68

-502.42

3,774.26

Fakülte Sekreteri

4,430.80

-532.50

3,898.30

Fizikçi

3,911.41

-517.28

3,394.13

Fizyoterapist

3,580.22

-479.92

3,100.30

Garson

2,638.27

-344.91

2,293.36

Gassal

2,638.27

-344.91

2,293.36

GelirUzman Yardımcısı

3,505.62

-420.29

3,085.33

Gelir Uzmanı

4,158.16

-517.50

3,640.66

Gençlik ve SporUzmanı

6,542.64

-934.23

5,608.41

Genel Müdür

9,390.80

-1,655.73

7,735.07

Genel Müdür Bakan Müşaviri

7,424.22

-1,238.79

6,185.43

Genel Müdür Yardımcısı

7,625.02

-1,212.78

6,412.24

GTH Uzmanı

6,542.64 TL

-934.23

5,608.41

Grafiker

3,827.74

-516.64

3,311.10

Hademe

2,638.27

-344.91

2,293.36

Hastabakıcı

2,646.65

-346.23

2,300.42

Hazine Uzmanı

4,186.79

-521.74

3,665.05

Hemşire

3,505.57

-459.78

3,045.79

Hizmetli

2,638.27

-344.91

2,293.36

Hukuk Müşaviri

4,904.92

-592.95

4,311.97

İcra Memuru

3,054.83

-397.55

2,657.28

İcra Müdür Yardımcısı

4,432.56

-518.14

3,914.42

İcra Müdürü

4,558.06

-529.05

4,029.01

İç Denetçi

5,243.66

-648.93

4,594.73

İl Emniyet Müdür Yardımcısı

4,665.95

-585.32

4,080.63

İl Emniyet Müdürü

7,131.83

-1,244.15

5,887.68

İl GöçUzmanYardımcısı

3,508.41

-420.73

3,087.68

İl Göç Uzmanı

4,171.42

-519.59

3,651.83

İl Müdür Yardımcısı

4,524.88

-523.80

4,001.08

İl Müdürü

7,131.83

-1,145.90

5,985.93

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü

4,600.93

-544.16

4,056.77

İl Planlama Uzmanı

4,145.59

-515.52

3,630.07

İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

4,402.41

-562.78

3,839.63

İlçe Emniyet Müdürü

4,488.86

-573.81

3,915.05

İlçe Müdürü

4,271.09

-501.54

3,769.55

İmam-hatip

3,041.18

-449.86

2,591.32

İnfaz KorumaBaşmemuru

3,227.79

-420.65

2,807.14

İnfaz Koruma Memuru

3,222.21

-419.77

2,802.44

İstatistikçi

3,911.41

-517.28

3,394.13

İstidalci

3,504.20

-465.06

3,039.14

İşve Meslek Danışmanı

3,930.84

-513.06

3,417.78

İşletme Müdür Yardımcısı

4,234.85

-502.10

3,732.75

İşletme Müdürü

4,276.68

-502.42

3,774.26

İtfaiyeci

3,214.10

-422.15

2,791.95

Kaloriferci

2,638.27

-344.91

2,293.36

Kaymakam

7,267.26

-899.18

6,368.08

Kaymakam Adayı

4,541.16

-583.96

3,957.20

Kimyager

3,576.03

-479.26

3,096.77

KİT Müşaviri

4,455.18

-525.36

3,929.82

Komiser

3,958.93

-495.92

3,463.01

Komiser Yardımcısı

3,916.40

-490.52

3,425.88

Kontrolör-Başkontrolör

6,542.64

-1,096.94

5,445.70

Koruma veGüvenlikGörevlisi

3,017.88

-388.04

2,629.84

Koruma veGüvenlikŞefi

3,035.33

-395.50

2,639.83

Kuran Kursu Öğreticisi

3,111.64

-469.35

2,642.29

Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı

4,373.07

-655.54

3,717.53

Kültür ve Turizm Uzmanı

6,542.64

-934.23

5,608.41

Kütüphaneci

3,504.20

-465.06

3,039.14

Mal Müdürü

4,354.12

-523.01

3,831.11

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

5,286.79

-803.17

4,483.62

Mali Hizmetler Uzmanı

4,373.07

-655.54

3,717.53

Maliye Uzmanı

6,542.64

-934.23

5,608.41

Matbaacı

2,971.16

-386.94

2,584.22

Matematikçi

3,911.41

-517.28

3,394.13

Memur

2,971.16

-386.94

2,584.22

Muayene Memuru

4,466.94

-565.69

3,901.25

Muhabir

3,083.01

-410.36

2,672.65

Muhafaza Memuru

3,032.81

-404.01

2,628.80

Mimar

3,083.01

-410.36

2,672.65

Muhasebeci

3,244.09

-426.10

2,817.99

Murakıp

3,175.80

-477.64

2,698.16

Musahhih

3,459.51

-458.02

3,001.49

Mutemet

2,971.16

-386.94

2,584.22

Mübaşir

2,780.51

-363.17

2,417.34

Müdür

4,271.09

-501.54

3,769.55

Müdür Yardımcısı

4,135.82

-489.09

3,646.73

Müezzin Kayyım

3,041.18

-449.86

2,591.32

Müfettiş

5,085.14

-628.87

4,456.27

Müfettiş Yardımcısı

3,953.16

-476.22

3,476.94

Mühendis

4,466.94

-565.69

3,901.25

Mülkiye Müfettişi

6,949.05

-851.37

6,097.68

Müsteşar

10,773.48

-1,871.06

8,902.42

Müsteşar Yardımcısı

9,390.80

-1,660.71

7,730.09

Müşavir

7,625.02

-1,193.92

6,431.10

Mütercim

3,306.14

-434.05

2,872.09

Müze Araştırmacısı

3,546.03

-465.37

3,080.66

Nüfus Müdürü

4,271.09

-501.54

3,769.55

Okutman (Akademik)

4,483.58

-526.74

3,956.84

Orman Muhafaza Memuru

3,278.43

-413.41

2,865.02

Öğretim Görevlisi

4,483.58

-526.74

3,956.84

Öğretmen

3,332.48

-497.52

2,834.96

Özel Kalem Müdürü

4,915.34

-583.62

4,331.72

Pedagog

3,569.74

-478.27

3,091.47

Profesör

3,794.77

-464.83

3,329.94

Proramcı

6,400.42

-809.77

5,590.65

Psikolog

3,546.03

-465.37

3,080.66

Sağlık Fizikçisi

3,576.03

-479.26

3,096.77

Sağlık Memuru

3,505.57

-459.78

3,045.79

Sağlık Teknikeri

3,505.57

-459.78

3,045.79

Sağlık Teknisyen Yardımcısı

2,648.75

-346.56

2,302.

2015-11-09


Yorum Gönder

Etiketleri :