İşte Gelir Testi Formu Soruları

GELİR TESPİT FORMU

İşte bu  testi geçen kişiler SGK primini ödemeyecek.

SGK Gelir testi sorularını görmek için TIKLAYIN.

  

SGK‘nın hazırladığı gelir testini geçen kişiler sgk’ya  prim ödemeden sağlık güvencesi alacak.SGK , Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında  yapılması zorunlu olan ve kimin ne kadar prim ödeyeceği belirleyen  gelir testte geliri düşük olanların primleri devlet tarafından ödenecek.Geliri prim ödemeye elverişli olanlar , alacakları sağlık hizmetlerinin karşılığı olarak 35 tl ile 213 tl arasında devlete her ay prim yatıracak.

Gelir testi, kişilerin dolduracağı “Gelir Tespiti Hane Beyan Formu” ile başlıyor.Formdaki 19 soruya verilecek yanıtlar vatandaşın gelir ve giderlerini belirleyecek. Formda yer alan 19 soru arasında oturulan evin oda sayısından kira tutarına, ısınma şekline, evde tüketilen yiyeceklere, harcamaların nasıl karşılandığına kadar ayrıntılı konular yer alıyor. SGK gelir testi sayesinde sahip olunan gayrimenkuller, arabalar, alınan yardımlar, çocukların aldığı öğrenim bursu ve krediler, ödenen vergiler, işsizlik sigortası ödeneği gibi haneye giren tüm gelirler 13 ayrı kurum tarafından vatandaşın TC no ları sayesinde çıkarılacak.

PUANLAMA FORMÜLÜ

Gelir testi sonucunda elde edilecek  gelir ve gider bilgileri TÜBİTAK desteği ile taşra ve kent farklılıkları da gözetilerek bir puanlama formülüyle hesaplanacak. SGK, Vakfın yapacağı gelir testi sonucuna göre, vatandaşların tescil edip prim oranlarını ve hanede kaç kişinin prim ödemesi gerektiğini haneye bildirecek. SGK daha sonra sağlık kurumlarından hizmet alınabilmesi için provizyonu açacak.

SGK  BEYAN FORMU

Gelir tespitinde esas alınacak Gelir Tespiti Hane Beyan Formu:

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı:
TC Kimlik No:
Doğum Tarihi:
Telefon:
Adres:

BAŞVURANIN HANE HALKI BİLGİLERİ

Yakınlığı Ailede yaşayan tüm bireyleri (Kendisi, eş, çocuk, anne, baba, kardeş vb) yazınız
Her birinin adı-soyadı TC Kimlik Numarası:
Ailedeki bireylerin her birinin bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumu (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı)
Ailedeki bireylerin her birinin aylık ortalama geliri (TL):
Hanede yaşamakta olan toplam kişi sayısı:
Hanede yaşamakta olan kişilerin toplam geliri (TL)

BAŞVURAN VE HANE HALKININ MAL BEYANI

Cinsi (Ev, otomobil, traktör, arsa, tarla, banka mevduatı) ayrı ayrı belirtiniz:
Mal varlığının kime ait olduğunu (kendisi, anne, baba, eş, çocuk, kardeş) belirtiniz:
Malın miktarı (Adet, metrekare, dönüm vs) belirtiniz:
Sahip olunan malların tek tek değeri (TL):

BAŞVURAN HANENİN SAĞLIK PROBLEMLERİ OLAN AİLE FERTLERİ

Adı soyadı:
Sağlık problemi nedir:

BAŞVURANIN EĞİTİM BİLGİLERİ

Kendisi: (Okur-yazar, ilköğretim, lise, üniversite )
Eşi:

BAŞVURANIN MESLEĞİ

Mesleği: (Geçiminizi sağladığınız mesleğinizi belirtiniz)

HANE KONUT BİLGİLERİ

1-Oturduğunuz konutun türü nedir?
-Müstakil ev
-Gecekondu
-Apartman dairesi (zemin)
-Apartman dairesi
-Çadır/baraka
-Diğer

2-Oturduğunuz evin mülkiyet durumu nedir?
-Kendi evimiz
-Kira
-Kira ödemeden kullanılıyor
-Lojman
-Diğer

3-Bulunduğunuz semtte böyle bir evin yaklaşık kira bedeli ne kadardır? Belirtiniz (TL):
4-Oturduğunuz evde salon dahil kaç oda var:
5-Oturduğunuz konutu nasıl ısıtıyorsunuz:
-Soba
-Kombi/kat kaloriferi
-Müşterek/Merkezi ısıtma kalorifer
-Elektrikli ısıtıcı
-Diğer

HANE DURUM BİLGİLERİ

6-Hanenin aylık ortalama toplam geliri ne kadar (TL) :

7-Kaç yıldır bu yerleşim yerinde yaşıyorsunuz:

8-Et ve ürünlerini tüketme sıklığınız nedir?
-Hiç
-Ayda bir kez
-Haftada bir kez
-Haftada birkaç kez
-Hemen hemen hergün

9-Süt ve ürünlerini tüketme sıklığınız nedir?
-Hiç
-Ayda bir kez
-Haftada bir kez
-Haftada birkaç kez
-Hemen hemen hergün

10-Sebze tüketme sıklığınız nedir?
-Hiç
-Ayda bir kez
-Haftada bir kez
-Haftada birkaç kez
-Hemen hemen hergün

11-Meyve tüketme sıklığınız nedir?
-Hiç
-Ayda bir kez
-Haftada bir kez
-Haftada birkaç kez
-Hemen hemen hergün.

HANE HARCAMA BİLGİLERİ

12-Gıda harcamaları
-Aylık harcama (TL):
-Yıllık harcama (TL):

13-Gıda harcamaları için ödemelerinizi nasıl yapıyorsunuz?
-Veresiye
-Taksitle
-Peşin
-Kredi kartı
-Yardım
-Borç
-Diğer (Belirtiniz)

14-Giyim harcamaları
-Aylık harcama (TL):
-Yıllık harcama (TL):

15-Giyim harcamaları için ödemelerinizi nasıl yapıyorsunuz?
-Veresiye
-Taksitle
-Peşin
-Kredi kartı
-Yardım
-Borç
-Diğer (Belirtiniz)

16-Yakacak harcamaları
-Aylık harcama (TL):
-Yıllık harcama (TL):

17-Yakacak harcamaları için ödemelerinizi nasıl yapıyorsunuz?
-Veresiye
-Taksitle
-Peşin
-Kredi kartı
-Yardım
-Borç
-Diğer (Belirtiniz)

18-Su, elektrik, gaz harcamaları
-Aylık (TL):
-Yıllık (TL):

19-Su, elektrik ve gaz harcamaları için ödemelerinizi nasıl yapıyorsunuz?
-Veresiye
-Taksitle
-Peşin
-Kredi kartı
-Yardım
-Borç
-Diğer (Belirtiniz)

20-Formdaki bilgiler tarafımca eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş olup, GSS edinmek için haneme ait gelir tespitinin yapılmasını istiyorum. Gereğini arz ederim.
-İmza
-Adı soyadı:

İşte kişilerin gelirini tespit edecek 13 kurum ve yapacağı 28 ayrı sorgu:

A. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
1. Nüfus Aile Kayıt Örneği,
2. Aile Kayıt Örneği,
3. Kişi Kayıt Örneği,
4. Olay Bilgileri,
5. Adres Bilgileri,

B. İŞKUR Genel Müdürlüğü
6. İşkur Kaydı,
7. İşsizlik Sigortası Ödeneği,
8. Kısa Çalışma Ödeneği,
9. İş Kaybı Tazminatı,

C. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
10. Evde Bakım Aylığı,
11. Ayni-Nakdi Yardım,

D. Vakıflar Genel Müdürlüğü
12. Muhtaç Aylığı,

E. Gelir idaresi Başkanlığı
13. Vergi Mükellefiyeti,
14 Araç Sahipliği,

F. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü
15. Gayrimenkul sahipliği

G. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü,
16. Şartlı Nakit Transferi Bilgileri,
17. Gelir Getirici Proje Bilgileri,
18. Sosyal Yardım Bilgileri (Yardım Bilgi Bankası)

H. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
19. Kayıtlı ekili/ekilmemiş arazi sorgusu
20. Kayıtlı sulu/susuz arazi sorgusu
21. Yetiştirilen ürün bilgisi

İ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
22. Sosyal güvenlik bilgileri
23. Sağlık müstahaklık bilgileri
24. 2012 maaş bilgileri

J. Sağlık Bakanlığı
25. Yeşil kart bilgisi

K. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
26. Burs ve kredi bilgisi
L. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü
27. Terör kaybı tazminatı

M. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
28.Geçici köy korucusu maaş bilgileri.

GSS Gelir testine itiraz etmek için 15 gün vaktiniz var

SGK‘nın yaptığı gelir testi sonucunda tebliğ edilen gelir tespiti kararlarına karşı, tebligatın yapıldığı günden itibaren 15 gün içinde gelir tespitini yapan vakfa yazılı olarak itiraz edilebilecek. İtirazlar, vakıf  kayıtlarına ulaşmasından sonra 15 gün içinde, heyet tarafından karara bağlanacak. Karar ilgili kişiye ve SGK‘ya bildirilecek. Heyet  isterse itirazı karara bağlamadan önce yeniden yeni bir inceleme yaptırabilecek. Karara itiraz, GSS‘ye dair tahakkuk ve tahsilat işlemlerini durdurmayacak.Heyetin vereceği karara göre iade ve mahsup yapılacak.

GSS gelir testi , beyanın ya da SGK‘ya sunulan belgelerin gerçeği yansıtmadığının tespit edilmesi halinde gelir testi yenilenecek.Kişilerin ödemesi gereken genel sağlık sigortası primleri,  geçmişe yönelik olarak yasal faizi ile birlikte tahsil edilecek. Ayrıca gerçeğe uygun beyan verenler hakkında SGK tarafından Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulacak. Bu belgeleri düzenleyenlerin kamu görevlisi olması durumunda, haklarında ayrıca idarî ve cezaî soruşturma yapılacak. Genel sağlık sigortası primi ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere icraya kadar giden yaptırımlar uygulanacak.Kişiler düzenlemeden önce isterlerse SGK’ya kayıt yaptırmak yerine sağlık harcamalarını kendileri ödeyebiliyor ya da özel sağlık sigortası yaptırarak masraflarını karşılayabiliyordu. Yeni sistemde GSS herkes için zorunlu. Dolayısıyla özel sağlık sigortası yaptıranların da sağlık harcamalarını cebinden karşılayanların da GSS yaptırmaları gerekiyor.

01.10.2008 tarihi önemli

18 yaşın üzerindeki erkek çocuklar, lise eğitimini sürmeleri halinde 20 yaşına kadar; üniversite öğrencisi olmaları durumunda 25 yaşına kadar anne veya babasının sağlık güvencesinden yararlanmaya devam edecekler. 18 yaşın üzerindeki kız çocuklar, 01.10.2008 öncesi bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık yardımlarından faydalanmıyorsa, erkek çocuklar gibi yaş ve eğitim durumlarına göre anne veya babasının sağlık sigortasından yararlandırılacak. Boşanan ya da işten ayrılan kız çocukları eğer 1.10.2008 tarihinden önce sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkına sahipse bu hakkını yeniden kullanabilecek.

 

Bir önceki yazımız olan Gelir Testi Yaptırmayana Ceza başlıklı makalemizde gelir testi, genel sağlık sigortası ve sgk hakkında bilgiler verilmektedir.

SGK.NET Google Aramaları:

sgk gelir testi formu,gelir tespiti borç sorgulama,gelir tespitinde sorulan sorular,gelir testi hane beyan formu,aylık gelir sorgusu,sgk gelir bildirgesi,KİŞİ SGK GELİR BEYANI,hane beyan formu son gunu ne zaman,gss gelir testi formu,gelir testi soruları
İşte Gelir Testi Formu Soruları makalesi Ana Sayfa, GSS Sorgulama kategorisinde yayınlanmaktadır.

“İşte Gelir Testi Formu Soruları” için 9 yorum

 1. yalçın balbars diyor ki:

  gelir testi nasıl yapcam

 2. Bülent ŞİMŞEKLİ diyor ki:

  Merhaba,

  Sormak istediğim bir ailenin sadece bu kadar gideri olmaya bilir,mesela benim iki çocuğum var ikiside bu sene lise sonda ve onları üniversite hazırlık kursuna gönderiyorum,ayrıca okul masrafları falan yıllık 9.000 tl yi buluyor.Bence bu gelir tespiti yapanlar yada yapacaklar ise nasılki tüm gelirleri hesaplıyorlar giderleride ne var ne yok yazmları gerekir.Bir ailenin sadece yemek,içmek,barınmak gideri olmaya bilir bunlar zorunlu ihtiyaçlar bunlar dışında da var.İşte ancak o zaman doğru sonuçlar doğurur.
  Başka bir şey daha söylemek isterim mesela kişi köklü bir kuruluşta çalışıyordur ve firması çalışan kişinin gelirini net bir şekilde yansıtıyordur.Fakat başka bir kuruluş oda büyük olabilir ama kişi 5.000-7.000 arası alıyor iken firma bordosunu asgari ücretten gösteriyor ise işte can alıcı nokta Gelsin devlet bu kişye gelir tespiti yapsın adaletsizliği görüyormusunuz.Kusura bakmasınlar ama bence önce bunları halledeceksin sonra bu tür işlere kalkışacaksın.Oturdukları yerden onu yaparız bunu yaparız demek kolay.Bu tür çalışan o kadar çok büyük firma varki kimse kimseyi kandırmasın.

  Saygılarımla,

 3. furkan aykut diyor ki:

  ben 12.04.1995 doğumluyum acık lise okuyorum anneanenemle yaşıyorum benim ne yapma gerek,

 4. Nejdet Aktaş diyor ki:

  Tahsil yapmış çoğu kişinin işsiz olduğu için evlenemediği gibi ailelerine sığındıklarını Devletimiz görmeli bu çocukları bu çıkarılan kanuna göre kapı önüne koymamız lazım yoksa anne ve babasının bütün kazanımlarına tasarruflarına devlet ortak olmaktadır.18 yaşını bitirmiş çocuk yasal haklarını kullanmakta serbesttir ve ona iş sağlanırda bu işini ailesi engeler ve işe göndermezse aile sorumlu olur ama iş bulamamış genç insanların ailelerinin onları sokak a atmak yerine barınması için yanına almasını devletimiz ailesine ayrıca yük cezalandırıyor sa bu yanlıştır. O zaman kişi çocuğunu ikametgahından çıkarmak zorunda kalacaktır devletin bu acı gerçeklere göre karar alması gerekir.Sayğılarımla

 5. ali mustafali diyor ki:

  simge , 1 aydir bir is yerinde sigortali calisiyor isen zaten o isveren seni sgk ya bildirir,oradada durum degisikligin gorulur.

 6. fatih yıldız diyor ki:

  bunlar saçma sapan sorular .sağlıktan yararlandırmak değil, yararlandırmamak için hazırlanmış sorulardır . birde her çıkan ,insana yararlı kanuna ceza getiriyorlar .iyilikmi kötülükmü anlaşıyor

 7. simge diyor ki:

  ben gelir testi yaptırdım ama bir aydır çalışıyorum işe başlaadım nasıl iptal edebilirim ve nereyi aramam gerekiyor 35 tl + yatırmadığım için eve bilgi geldi ama iptal edebilmek için hiç biryerden bilgi alamıyorum yardım ederseniz memnun olurum şimdiden teşekkür ederim mutlaka bir bilgi bekliyorum sizden…

 8. Admin diyor ki:

  Selamlar Özcan Adar,

  Gelir testi sonuçlarını https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ adresinden öğrenebilirlsiniz.

  Saygılar.

 9. özcan adar diyor ki:

  BEN FORMLARI DOLDURUP VERDİM SONUCU NASIL ÖRENIRİM NE KADAR PARA YATIRCAMI VE NERE YATCANI BI YARDIMCI OLURSANIZ

Siz de görüş, düşünce ve sorularınızı bize iletebilirsiniz.

Önceki yazıyı okuyun:
Gelir Testi Yaptırmayana Ceza

Gelir testi yaptırmayana  213 TL ceza! SGK'lı olmayanlar  Genel Sağlık Sigortası kapsamında uygulanan Gelir Testi’ni bu ay sonuna kadar yaptırmalarıması...

Kapat