Gss giriş bildirgesi indir

Gss giriş bildirgesi nedir gss giriş bildirgesi formu hakkında bilgiler…

Bu yazımızda sizlere Gss sağlık sigortası giriş bildirgesi ile ilgili bilgiler veriyoruz. Genel sağlık sigortasına tabi olanların bir kısmı Gss Giriş bildirgesini vermek zorundadır.

1. Bu belge 5510  sayılı Sosyal Sigortalar  ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60. maddesi gereğince genel sigortalısı sayılanların Kuruma(Sosyal Güvenlik Kurumuna sgk ya ) bildirilmesi amacıyla kullanılır.
2. Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi Kuruma internet, elektronik veya benzeri ortamda verilir. Ancak, genel sağlık sigortalılarını Kuruma bildirmekle yükümlü kurumlar ile Kurum arasında internet ve elektronik alt yapı oluşturuluncaya kadar kağıt ortamında yürütülür.


3. “Sosyal Güvenlik Sicil Numarası” hanesine, Vatandaşlık ve Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen TC kimlik numarası yazılır. Yabancı Uyruklular için ise bu alana Kurumca verilen  Sosyal Güvenlik Sicil Numarası yazılır.
4.”Belgenin Mahiyeti” bölümünde ilk defa genel sağlık sigortalısı olacak kişi için düzenlenen bildirgenin üst bölümündeki “İlk”, daha önce genel sağlık sigortalısı olanlar  ise “Tekrar” kelimesinin yanındaki kutu (X) ile işaretlenir.
5. 1 ila 14 numaralı alanlar sigortalının nüfus cüzdanı bilgileri ile uyruk, öğrenim, askerlik durumu ve adres bilgilerine göre doldurulur.
6. 16 numaralı  Sigortalının Statüsü alanında, Sigortalının durumuna uygun olan kutu (x) ile işaretlenir.
Bu sigortalılardan:
- 60/c-1 kapsamındaki alie içi geleri aylık asgarı ücretin üçte birinden az olanların  kendileri tarafından,
- 60/c-2  kapsamındaki vatansız ve sığımacıların Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından,
- 60/c-7  kapsamındaki 2828 saylı kanun gereğince SHÇEK’nca sağlanan yardımlardan ücretsiz yararlananların  SHÇEK tarafından,
- 60/c-7  kapsamındaki anasız ve babasız çocukların varsa kanuni temsilcisi yoksa yakınları tarafından,
- 60/c-9  kapsamındaki  442 sayılı kanunun 74. maddesinin 2 fıkrasına  göre görevlendirilen köy korucularının görevlendirmelerini İçişleri Bakanlığının onayına sunan Valilik tarafından,
- 60/d     kapsamındaki oturma izni almış yabancıların  kendileri tarafından,
- 60/e     kapsamındaki işşsizlik ödeneği alanların  Türkiye İş Kurumu tarafından,
- 60/g     kapsamındaki aile içi geliri aylık asgari ücretin üçte biri ile asgari ücretin iki katı arasında olanların   kendileri tarafından,
- 60/g    kapsamındaki  60.maddenin diğer bendleri kapsamı dışında kalan ve başka bir ülke sağlık sigortasından yararlanmayanların kendileri tarafından,
Genel sağlık sigortası giriş bildirgesi bir ay içinde Kuruma verilir.
7. Bildirgenin “C-Beyan ve Taahhütler” bölümünün 19 numaralı alanı, bildirgenin internet ortamı dışında verilmesi halinde sigortalı tarafından imzalanır. 20 ve 21 alan genel sağlık sigortalısını kuruma bildirmekle yükümlü kurum tarafından doldurulacaktır. Sözkonusu belge genel sigortalısı tarafından doldurulup Kuruma verilmesi halinde 20 ve 21 numaralı alanlar doldurulmayacaktır.
8.  Kanunun 60 ıncı maddesi gereğince genel sağlık sigortalılarını kuruma bildirmek zorunda olduğu halde yasal süresinde bildirmeyen kurum ve kuruluşlara her bir sigortalı için idari para cezası uygulanır.Kuruma yasal süresinde verilip verilmediğinin tespitinde adi postayla gönderilmesi halinde Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih, iadeli taahhütlü veya acele posta ile gönderilmesi halinde postaya veriliş tarihi esas alınır.

GSS GİRİŞ BİLDİRGESİ FORMU İNDİR

Bir önceki yazımız olan Yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortası işlemleri başlıklı makalemizde yabancı gss sorgulama ve yabancı öğrenci gss tutarları hakkında bilgiler verilmektedir.


Gss giriş bildirgesi indir makalesi Ana Sayfa, GSS Sorgulama kategorisinde yayınlanmaktadır.

“Gss giriş bildirgesi indir” için 2 yorum

  1. hasan aydoğan diyor ki:

    ben 20 yasındayı gelir teski yapmadım ama bana 1175 lira borç çıkmıs ama ben üniverste çğrensiyim hiç bir gelirim yok .

  2. serdar türkmen diyor ki:

    gss sorgulamak istiyorum

Siz de görüş, düşünce ve sorularınızı bize iletebilirsiniz.

Önceki yazıyı okuyun:
erken yaslilik
Erken yaşlananlara ssk’dan dolayı kolay emeklilik

Erken Yaşlananlara SSK’ dan Kolay Emeklilik Annem bir özel hastanede, hasta bakıcı olarak çalışıyor. Doğum Tarihi:21.03.1959, Küçük yaştan beri çalışmakta,...

Kapat