Emekli Olduktan Sonra Çalışmaya Devam Eden İşçiye Kıdem Tazminatı Varmı?

Ülkemizde yaşanan geçim zorluğu, kalifiye eleman sıkıntısı ve halen çalışmaya devam eden emekli sayısının her geçen gün artmasına neden olmaktadır.

Bazı emekliler emekli olduğu işyerinde, bazı emeklilerimiz de başka bir işyerlerinde başka işyerlerinde çalışmaya devam etmektedir.Peki çalışmaya devam eden emeklilerin kıdem tazminatı hakkını kazanıp kazanmayacağı, kazanacak olmaları halinde nasıl ve hangi süreler dahilinde hak kazanabilecekleri bir çok emeklinin merak ettikleri konulardandır.

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden işçinin kıdem tazminatına hak kazanma şartları

Kıdem tazminatına ne şekilde hak kazanılabileceği 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesinde açıklanmıştır. Sözkonusu maddeye göre kıdem tazminatını aldıktan sonra yaşlılık veya emeklilik aylığı almaya başlayan, daha sonra yeniden çalışmaya başlayan emekli işçiler,14.maddede belirtilen şartları yerine getirmeleri halinde ikinci, hatta üçüncü defa kıdem tazminatı alabileceklerdir

Emekliye ayrıldıktan sonra çalışmaya devam eden işçilerin kıdem tazminatını alabilmesi için;

1-İş sözleşmesinin olması

2-Emekliye ayrıldıktan sonra aynı işveren yanında en az bir yıl çalışmış olması

3-İş akdinin kıdem tazminatını hak kazanacak şekilde sona ermesi gerekmektedir.

Emekli işçinin iş akdinin kıdem tazminatını hak kazanacak şekilde sona ermesi 

Emekli işçinin;

 1-İş akdinin işveren tarafından feshi halinde, fesih nedeninin 4857 sayılı Kanunun 25/II. nolu bendinde belirtilen nedenler arasında yer almaması, (iş akdinin işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan halleri nedeniyle sona ermemiş olması)

2- İş akdinin işçi tarafından feshi halinde, fesih nedeninin 4857 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen nedenlerden biri dolayısıyla sona ermiş olması,

3-Evlenmesi (kadın işçiler için)

4-Ölümü

halinde iş akdinin kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona erdiği kabul edilmektedir.

Kıdem tazminatı ödenecek süreye dikkat!

Emekli işçi, emekli olduğu süre karşılığındaki tazminatını aldıktan sora, aynı veya farklı bir işveren yanında yeniden çalışmaya başlamışsa, emeklilik sonrası bu çalışmasının en az bir yıl olması ve iş akdinin kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona ermesi halinde,  kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

Buna karşın, iş akdinin kıdem tazminatına hak kazanamayacak şekilde sona ermiş olması veya işçinin hizmet süresinin bir yıldan daha kısa süre içinde sona ermiş olması halinde, işçi kıdem tazminatına hak kazanamayacaktır.

Emekliye ayrılan işçiye kıdem tazminatı işvereni tarafından ödenmemiş ve emekli işçinin aynı işveren yanında çalışmaya devam etmesi durumunda;

*İş akdinin kıdem tazminatı almaya hak kazanacak şekilde  sona ermesi halinde, kıdem tazminatının hesabında, emeklilik öncesi süre ile emeklilik sonrası süre birleştirilerek,

* İş akdinin, kıdem tazminatı almaya hak kazanamayacak şekilde  sona ermesi halinde, işçinin emeklilik öncesi çalıştığı süre dikkate alınarak,

kıdem tazminatı hesaplanır.Yorum Gönder

Etiketleri :